قبل از هوشمند سازی یک ساختمان چه سوال هایی مطرح است  ؟

  • گارانتی محصولات چند سال میباشد ؟
  • این محصولات چند سال خدمات پس از فروش دارند ؟
  • هزینه هوشمند سازی بر اساس متراژ تعیین شده چقدر میباشد ؟
  • انجام و تکمیل پروژه هوشمند سازی چه مدت طول میکشد ؟
  • آیا سیم کشی های هوشمند سازی با سیم کشی های عادی ساختمان متفاوت است ؟
  • آیا سیستم ها و محصولات هوشمند ایرانی در مقایسه با نمونه خارجی اش بهتر است ؟
  • درآمد هوشمند سازی ساختمان چقدر است ؟
  • مزایای هوشمند سازی ساختمان چیست ؟

 

Online-shopping-concept