امروزه در کشاورزی هوشمند جهت داشتن بازدهی بیشتر از سنسورهایی استفاده می شود که باعث آسان تر شدن کارهای کشاورزی می شود . این سنسورها شامل موارد زیر می باشد :

 

  • سنسور هوشمند خاک :

با استفاده از این سنسورها می توان عواملی مانند رطوبت ، درجه حرارت خاک و … را اندازه گرفت .

 

  • سنسور هوشمند هوا :

این سنسورها جهت اندازه گیری دما ، پیش بینی شرایط آب و هوایی و … استفاده می شوند .

 

  • سنسور هوشمند آب :

همانطور که می دانید  PH آب درسلامت گیاهان تاثیر مستقیمی دارد . یکی از موارد استفاده از این سنسورها همین موضوع است .

 

 

Smart-Agriculture-farmer