سطوح کنترلی در گلخانه های هوشمند به چهار دسته تقسیم می شود :

  • سطح دستی :

در این سطح شما می بایست در محل حضور داشته باشید و کنترل وضعیت خاموش و روشن بودن تجهیزات را خود بر عهده بگیرید . این نوع از کنترل ابتدایی ترین حالت گلخانه داریست و مورد پسند گلخانه داران بزرگ نمی باشد .

 

  • سطح تقویمی :

در این سطح از سیستم کنترلی شما در واقع یک تقویم را برای عملگر خود مانند فن تنظیم می کنید که در روز خاص و ساعت مورد نظر خاموش یا روشن شود .

 

  • سطح نیمه خودکار :

در این سطح سیستم ها تا حد قابل قبولی وضعیت گلخانه هوشمند شما را کنترل می کنند اما برای اطمینان از عملکرد و در گاهی اوقات می بایست برای نظارت و اصلاح امور در گلخانه حضور یابید .

 

  • سطح خودکار :

در این سطح از عملکرد شما کنترل و نظارت بر عملکرد تمامی بخش های گلخانه هوشمند خود را به سیستم می سپارید و تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که از طریق تلفن همراه و یا کامپیوتر به سیستم متصل شوید و وضعیت سیستم را از راه دور چک نمایید .

 

 

 

Monitoring-FARMER