در یک گلخانه سیستم های هوشمند زیر قابل اجرا می باشد :

 • دریچه های سقفی
 • سیستم کنترل گرمایش
 • سیستم کنترل فن و پد
 • سیستم مه پاش
 • سیستم کنترل فن هاي چرخشي
 • سیستم کنترل آبیاری و کود دهی
 • شيد داخلی (سایه انداز و ذخیره انرژی)
 • شید خارجی (سایه انداز)
 • سیستم کنترل نور مصنوعي
 • سیستم کنترل دریچه پد
 • سیستم آبپاش سقف
 • سیستم گوگردسوز
 • سیستم کنترل دی اکسید ساز
 • سیستم کنترل روشنایی سالن

 

SMART-Greenhouse