در هر ساختمان بنابر نوع کاربری آن می تواند همه موارد و امکانات ساختمان هوشمند و یا بخشی از این امکانات مورد استفاده قرار گیرد . به عنوان مثال در یک ساختمان مسکونی قفل های درب و پنجره به همراه سیستم نظارت تصویر هوشمند پیاده سازی شده است و در ساختمان دیگری آیفون تصویری تحت شبکه به همراه سیستم هوشمند اعلام و قطع نشتی گاز نصب و پیاده سازی شده است .

از جمله ساختمان هایی که قابلیت هوشمند شدن دارند موارد زیر است  :

 • خانه ها
 • ویلا
 • هتل 
 • رستوران ها
 • سیستم اتاق سرور
 • سیستم انبارداری 
 • پارکینگ ها
 • بیمارستان 
 • دفتر کار 
 • مراکز تجاری 
 •  فضاهای شهری
 •  مجموعه های ورزشی

Smart-Construction