تیم فنی هوشمندسازی ساختمان پس از اتمام کار ، سیستم های بررسی شده را در محل های مورد نیاز قرار خواهند داد که از طریق نرم افزار امکان اتصال به تجهیزات امکان پذیر است . افراد می توانند یکی از روش های زیر را جهت کنترل تجهیزات خود انتخاب نمایند :

 

  • کنترل تجهیزات ساختمان هوشمند با گوشی همراه
  •  کنترل تجهیزات ساختمان هوشمند با پیامک
  •  کنترل تجهیزات ساختمان هوشمند از طریق تبلت و اینترنت
  •  کنترل تجهیزات ساختمان هوشمند با ریموت کنترل
  •  کنترل تجهیزات ساختمان هوشمند با کلیدهای چند کاره ( لمسی و غیر لمسی ) 

 

 

Smartphone