هوش مصنوعی یا (Artificial Intelligence)  شاخه ای از علوم رایانه است که هدف اصلی‌اش آن است که ماشین‌های هوشمندی تولید کند که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را داشته باشد و در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که به گونه ای برنامه نویسی شده که همانند انسان فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته باشد . این تعریف می تواند به تمامی ماشین هایی اطلاق شود که به گونه‌ای همانند ذهن انسان عمل می‌کنند و می‌توانند کارهایی مانند حل مسئله و یادگیری داشته باشند . اساس هوش مصنوعی آن است که هوش انسان و طریق کار آن به گونه ای تعریف شود که یک ماشین بتواند آن را به راحتی اجرا کند و وظایفی که بر آن محول می شود را به درستی اجرا کند . هدف هوش مصنوعی در حقیقت بر سه پایه استوار است :  یادگیری ، استدلال و درکدر هوش مصنوعی ، برای مدلسازی و حل مسایل ، معمولا به دنبال طراحی و ساخت یک عامل هوشمند ( Intelligent Agent ) هستیم . عامل هوشمند در یک محیط قرار دارد و با آن در تعامل است . در محیط اطراف عامل ، رویداد هایی اتفاق می‌افتد که این رویدا‌د‌ها می‌توانند قطعی و قابل پیش‌بینی و یا غیرقطعی و تصادفی باشند . رخ دادن این رویداد ها ، تاثیراتی در محیط دارد که عامل می‌تواند با استفاده از حسگر های خود آنها را مشاهده کند . البته با توجه به قدرت و قابلیت حسگرهای عامل ممکن است بعضی از این سیگنال ها از دید عامل مخفی و برخی دیگر برای آن آشکار باشند . به مجموعه این سیگنال‌ها که عامل از طریق حسگر های خود از محیط دریافت می‌کند State می‌گوییم . 

 

Robot-AI