اینترنت اشیا ( IOT ) به صورت کلی ابزارها و دستگاه هایی را شامل می شود که به اینترنت متصل می شود و یا به صورت شبکه ای به هم متصل هستند .

 

گستره کاربردهای IOT به دسته های مصرف کننده ، تجاری ، صنعتی و فضاهای زیربنایی تقسیم می شود .

 

  • کاربردهای مصرف کننده مانند خانه های هوشمند و مراقبت از سالمندان 
  • کاربردهای تجاری مانند سلامتی و پزشکی ، حمل و نقل و اتوماسیون خانه و ساختمان 
  • کاربردهای صنعتی مانند تولید و کشاورزی 
  • کاربردهای فضاهای زیربنایی مانند مدیریت زیر ساخت و مدیریت انرژی 

 

 

Internet-Of-things