استفاده از هوش مصنوعی در صنعت ، کنترل کیفیت ، کوتاه شدن زمان طراحی و کاهش تولید ضایعات را به همراه خواهد داشت و باعث دگرگونی صنعت در حوزه های مختلفی شده است . 

 

7 مورد از کاربرد های هوش مصنوعی در صنایع عبارتند از :

 

  • کنترل کیفیت با استفاده از هوش مصنوعی
  • پیش بینی حالت های شکست توسط هوش مصنوعی
  • پیش بینی زمان مورد نیاز برای تعمیرات
  • طراحی تولیدی
  • تاثیرات محیطی
  • استفاده از داده ها
  • خدمات مشتری

 

Industrial-engineer