همانطور که در خانه ها می توان از اینترنت اشیا برای مدیریت اشیای مختلف استفاده کرد در کارخانه ها نیز می توان فعالیت های مختلف را به طور کامل مدیریت کرد . این که مدیر یک شرکت بتواند از راه دور خط های تولیدی کارخانه‌اش و یا بارگیری های لازمه را کنترل کند یک مزیت بسیار عالی به حساب میاد . مدیران ، بازرسان ، مدیران کوچک تر و هر کسی که نیاز به کنترل بخش خاصی را دارد می تواند با اینترنت اشیا کار خود را راحت ‌تر جلو ببرد . یکی از مهم‌ ترین مزایای استفاده از اینترنت اشیا در صنعت این است که دیگر نیازی به حضور فیزیکی تعدادی از افراد نخواهد بود . این مورد می تواند در بلند مدت مقدار زیادی از هزینه های کارخانه را پایین بیاورد .  با توجه به این که مقدار زیادی از هزینه های یک شرکت به نیروی انسانی حاضر در آن تعلق می گیرد اینترنت اشیا می تواند بسیار مفید واقع شود .

 

 

Industrial-engineer