وجه اشتراک هوش تجاری (BI) و هوش مصنوعی (AI) در این است که هر دو از مجموعه‌ای از هسته ‌های اصلی تشکیل شده‌اند . درحالیکه عمدتا طبیعت تجزیه و تحلیل آماری BI مربوط به گذشته است و ذات AI مبتنی بر الگوریتم‌های فوق‌ پیشرفته ماشین و الگوهای یادگیری عمیق در مورد آینده می‌باشد . الگوریتم‌های یادگیری ماشین توسعه داده شده در نرم‌افزار BI ، به کسب‌ و کارها کمک می‌کنند تا اطلاعات جالب و حیاتی کسب‌ و کار را از تاریخچه داده موجود استخراج نمایند . هم‌ اکنون تحلیل گران می‌بایست پارامترهایی برای ابزارهوش تجاری (به صورت دستی) تعیین کنند و در این روند تنها داده‌های مهم فعلی کسب و کار ایجاد می‌شوند . این در حالیست که توانایی یادگیری ماشین در هوش تجاری میتوانند داده‌های غیرقابل بررسی پیشین و ناشناخته‌ های عمیق در کسب و کار را استخراج نماید . از گام‌های آینده در BI میتوان به توانمندی سازی هوش تجاری بوسیله هوش مصنوعی به منظور استفاده از قابلیت تولید زبان طبیعی برای توضیح کسب و کار و بیان نحوه عملکردهای آن نام برد .

 

 

Human-Brain