در هر سازمانی برای به کارگیری هوش مصنوعی چند مشکل عمده وجود دارد که عبارتند از :

 

  • کمبود ترازهای بیزینسی
  • دشواری در ارزیابی
  • چالش های ادغام کسب و کار و هوش مصنوعی با یکدیگر
  • مسائل حقوقی

 

برای به کارگیری هوش مصنوعی و ادغام آن در کسب و کارها هر کدام از این مشکلات باید رفع و رجوع شوند . فرهنگ موجود در یک شرکت و نحوه کار افراد برای آداپته شدن با هوش مصنوعی باید تغییراتی داشته باشد و این امر کار بسیاری می طلبد . از طرف دیگر استفاده از هوش مصنوعی در سازمان ها یک امر تا حدودی نوظهور می باشد و با به کارگیری نادرست آن ممکن است آسیب های بسیاری ایجاد شود . برای آنکه از هوش مصنوعی به درستی درسازمان ها استفاده شود باید از قبل نیازسنجی های درست و امکان سنجی های دقیق انجام شود و سپس اقدام به ، به کارگیری هوش مصنوعی نمود .

 

 

Smart-digital-customer