به شهری که از فناوری اطلاعات  و ارتباطات  یا ( ICT ) برای بهبود کیفیت و عملکرد سرویس شهری مانند انرژی ، حمل و نقل جهت صرفه جویی در استفاده از منابع استفاده می کند شهر هوشمند می گویند . همچنین بر اساس آخرین نظریه‌های تکامل یافته مدیریت شهری بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات ، شهر هوشمند داری شش معیار اصلی ذیل باشد :

 

  • حکمروایی هوشمند 
  • شهروند هوشمند 
  • محل زندگی هوشمند
  • اقتصاد هوشمند 
  • حمل و نقل هوشمند 
  • انرژی هوشمند 

 

به عنوان مثال کنترل ترافیک با چراغ های هوشمند ، اطلاعات از سنسورها تعبیه شده در شهر مانند خودروها دریافت شده و به صورت لحظه ای پردازش شده و تصمیمات هوشمند بر آن اعمال می‌شود که بطور قطع با پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی به پیشرفت بزرگی در اینترنت اشیا می‌رسیم . شهر هوشمند از بخش های مختلف تشکیل شده است که اینترنت اشیا به عنوان یکی از زیرساخت های مهم برای بهینه سازی عملکردهای اتوماسیون فرآیند ها ساخته شده است . در شهر هوشمند استفاده بهینه از منابع موجود را داریم و فرایند های اتومات باعث راحتی بیشتر شده و موجب بالا رفتن کیفیت زندگی افراد می‌ شود . شهر هوشمند و تعاریف آن ارتباط  نزدیکی با مفاهیم اینترنت اشیا دارد و محدود به آن نیست .

 

 

Smart-City