فرم پرسش نامه مشاوره نیاز سنجی

با پرکردن پرسشنامه مشاوره نیاز سنجی  پارس کارن در کمترین زمان ممکن بهترین پاسخ را برای هوشمندسازی دریافت کنید

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید .
سوالات زیر را به صورت بله یا خیر جواب دهید.
آدرس مجموعه خود را وارد کنید: