برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت پارس کارن توسعه هوشمند:

  • سامانه جامع هوشمند سازی شهرک گلخانه ایی تماشا زیر مجموعه اساتید دانشگاه علم و صنعت
  • همکاری با شرکت العصریه المتحده کشور عمان
  • همکاری با شرکت ایساتیس نقش قشم جهت هوشمند سازی پروژه های تجاری
  • تفاهمنامه همکاری با شرکت رهاورد هنر افتخار تفاهمنامه
  • تفاهمنامه همکاری با شرکت انتون از کشور اوکراین
  • هوشمندسازی کشت زعفران ایروپونیک در ورامین
  • هوشمندسازی اراضی کشاورزی در استان خراسان رضوی
  • تفاهمنامه همکاری با گروه گلدن دایموند

پروژه های شرکت پارس کارن

تصاویر

پروژه ها