سامانه هوشمند سازی ادارات و اماکن پارس کارن

سامانه کنترل از راه دور (PK) سازمان ها ، شرکت ها و کارخانجات اهمیت مباحثی همچون کاهش خطای انسانی در کنترل و نظارت بر سیستم های امنیتی و ایمنی سازه ها از یک سو و برجسته شدن نقش بهینه سازی مصرف انرژی  و کاهش قابل توجه هزینه های آن در پی آزادسازی نرخ حامل های…