پروژه های پارس کارن

  برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت پارس کارن توسعه هوشمند: سامانه جامع هوشمند سازی شهرک گلخانه ایی تماشا زیر مجموعه اساتید دانشگاه علم و صنعت همکاری با شرکت العصریه المتحده کشور عمان همکاری با شرکت ایساتیس نقش قشم جهت هوشمند سازی پروژه های تجاری تفاهمنامه همکاری با شرکت رهاورد هنر افتخار تفاهمنامه…