پروژه های پارس کارن

  برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت پارس کارن توسعه هوشمند: سامانه جامع هوشمند سازی شهرک گلخانه ایی تماشا زیر مجموعه اساتید دانشگاه علم و صنعت همکاری با شرکت العصریه المتحده کشور عمان همکاری با شرکت ایساتیس نقش قشم جهت هوشمند سازی پروژه های تجاری تفاهمنامه همکاری با شرکت رهاورد هنر افتخار تفاهمنامه…

هوشمندسازی معادن و تونل ها

هوشمندسازی معادن و تونل های پارس کارن هوشمندسازی معادن و تونل ها همچنین کانال های مخابراتی،برق،گاز، آب و اماکن صعب العبور امروزه از دغدغه های جامعه بشری بوده و هزینه های هنگفتی را در بر داشته است لذا با هوشمندسازی این اماکن ، بخش اعظمی از نگرانی های متولیان امر برداشته میشود مزایای استفاده از…