گلخانه هوشمند

استفاده بهینه از نیروی انسانی​  در دنیای امروز هوش مصنوعی و سامانه های هوشمند سازی  برای انجام کارهای تکراری ودشوار به کار گرفته می شوند. به این ترتیب بسیاری از شرکت ها  و کارخانه ها ، دیگر نیازی به اختصاص هزینه برای استخدام نیروی انسانی اضافه ندارند. علاوه بر این  فناوری هوش مصنوعی در مرحله…